Λήγει σε:
 • Το συγκεκριμένο Free Voucher σας προσφέρει σας προσφέρει 10% έκπτωση για την επίσημη μετάφραση των εγγράφων σας από τον επαγγελματία επίσημο μεταφραστή της Drakou Translations, Ευάγγελο Δράκου.
 • Ενδεικτικά, τα έγγραφα για επίσημη μετάφραση περιλαμβάνουν:
  • Πιστοποιητικά γέννησης
  • Πιστοποιητικά γάμου
  • Πιστοποιητικά θανάτου
  • Ληξιαρχικές πράξεις
  • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης
  • Ποινικό μητρώο
  • Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας κ.ά.
 • Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επαγγελματία με τους παρακάτω τρόπους: