• Δωρεάν 20 ώρες συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Οι υπηρεσίες καλύπτουν ολιστική συμβουλευτική στρατηγική για IT, Digital Transformation, Cybersecurity και Unified Communications / Collaboration από εξειδικευμένους Τεχνικούς Σύμβουλους.
  • Κάθε πρόταση είναι tailor made επάνω στο προφίλ της επιχείρισής σας με ορίζοντα 3ετίας.