Λήγει σε:
 • Το συγκεκριμένο Free Voucher σας προσφέρει έκπτωση 15% στο ευέλικτο τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης πάνω στη «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία» από το Institute for Contemporary Psychotherapy Athens.
 • Παρέχεται 15% μείωση στα δίδακτρα για τον τετραετή κύκλο σπουδών. Ειδικότερα, για τον 1ο χρόνο πληρώνετε 1190€ από την αρχική τιμή των 1400€, ενώ για τον 2ο, 3ο και 4ο χρόνο πληρώνετε 1700€ από την αρχική τιμή των 2000€ κερδίζοντας συνολικά 1110€.
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, αποφοίτους ανθρωπιστικών σπουδών, ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς ή σε επαγγελματίες που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο ψυχικής υγείας.
 • Μάθετε από καταρτισμένους εκπαιδευτές παρακολουθώντας το τετραετές πρόγραμμα του Institute for Contemporary Psychotherapy Athens, και αποκτήστε πιστοποίηση στη σύγχρονη ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και δεν υπάρχει δέσμευση με το πέρας του πρώτου έτους σπουδών σχετικά με τη συνέχιση της εκπαίδευσης, εφόσον δεν το επιθυμείτε.
 • Η εκπαίδευση είναι τετραετής, συνολικής διάρκειας 1550 ωρών και κατανέμεται ως εξής:
  • Θεωρητική κατάρτιση 600 ώρες
  • Προσωπική ανάπτυξη 300 ώρες
  • Πρακτική άσκηση 400 ώρες
  • Κλινική εποπτεία 150 ώρες
  • Εξειδικευμένη έρευνα 100 ώρες
  • Στο 4ο έτος είναι απαραίτητη η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
 • Οι καταρτισμένοι εκπαιδευτές μας εργάζονται υπό το πρίσμα της σύγχρονης ψυχοδυναμικής προοπτικής. Το έργο μας υποστηρίζεται από την τρέχουσα έρευνα για την ανθρώπινη ανάπτυξη, τη νευροβιολογία και λοιπά θεραπευτικά μοντέλα με κοινή βάση τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του ατόμου.
 • Η Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εννοιολογικά και θεωρητικά θεραπευτικό μοντέλο, που λόγω της ίδιας της δομής του, αγκαλιάζει και προσκαλεί τεχνικές και παρεμβάσεις από διαφορετικά συστήματα σκέψης. Συνεπώς, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο μας δανείζεται στοιχεία από το Γνωσιακό-Συμπεριφοριστικό μοντέλο, από τη Θεραπεία Σχημάτων, την Υπαρξιστική προσέγγιση και φυσικά την ομαδική θεραπεία.
 • Προϋποθέσεις Συμμετοχής
  Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών (τα τρία πρώτα έτη και επικουρικά και το τέταρτο) απευθύνονται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, σε αποφοίτους ανθρωπιστικών σπουδών, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και λοιπούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
  Δεκτοί υπό προϋποθέσεις γίνονται και τεταρτοετείς φοιτητές Ψυχολογίας.
 • Κυρίως εκπαίδευση
  Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών με ευέλικτο τρόπο είτε κατά έτος, είτε κατά μάθημα. Για την ολοκλήρωση των σπουδών του απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον των τριών (3) πρώτων ετών. Η παρακολούθηση και του τέταρτου έτους είναι εντελώς απαραίτητη για την κάλυψη των προϋποθέσεων υπαγωγής στα κριτήρια για την απονομή πιστοποιήσεων, αλλά αυτό αποτελεί απόφαση του εκάστοτε εκπαιδευόμενου.
 • Αναλυτικά το ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τρεις (3) φάσεις που είναι:
  • Παρακολούθηση του πρώτου έτους με χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης. Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί και συμμετέχει στα θεωρητικά μαθήματα που αντιστοιχούν στο πρώτο έτος. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ενδιαφέρεται για τη συνέχιση των σπουδών του δεν απαιτείται η έναρξη θεραπείας ή εποπτείας. Το κόστος για την παρακολούθηση αυτού του κύκλου ορίζεται στα 1190€ από την αρχική τιμή των 1400€.
  • Συνέχιση της παρακολούθησης των δύο επομένων ετών (2ο και 3ο) με χορήγηση αντίστοιχου τίτλου. Ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει τόσο στα θεωρητικά όσο και στα πιο εξειδικευμένα μαθήματα. Επίσης από το δεύτερο έτος αρχίζει να συμμετέχει στην εποπτεία συμμετέχοντας με περιστατικά της πρακτικής όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα και λαμβάνει μέρος στο σύνολο των δραστηριοτήτων του κέντρου μας (έρευνα, συγγραφικό έργο, ημερίδες, ομάδες μελέτης). Η συμμετοχή του σε βιωματική ομαδική θεραπεία είναι υποχρεωτική από την αρχή του δεύτερου έτους σπουδών του και το κόστος εμπεριέχεται στο ετήσιο κόστος διδάκτρων. Κόστος ετήσιο για τα θεωρητικά μαθήματα 1700€ από την αρχική τιμή των 2000€.
  • Ολοκλήρωση και του τέταρτου έτους επιλέγοντας εξειδίκευση στην ομαδική θεραπεία, είτε στη ψυχοθεραπεία παιδιών. Κόστος 1700€ από την αρχική τιμή των 2000€.
 • Οι προαναφερθείσες τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν τις νόμιμες επιβαρύνσεις ΦΠΑ.
 • Αναφορικά με τα υποχρεωτικά εξειδικευμένα σεμινάρια το κέντρο θα προσπαθεί στο βαθμό του εφικτού να απαλλάσσει τον εκπαιδευόμενο από χρεώσεις. Στις περιπτώσεις που οι ομιλητές θα έρχονται από το εξωτερικό λόγω αυξημένου κόστους οι εκπαιδευόμενοι του κέντρου θα έχουν 50% μείωση στη συμμετοχή.
 • Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των μαθημάτων από απόσταση
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το InstituteforContemporaryPsychotherapyAthensμε τους παρακάτω τρόπους: