Λήγει σε:
 • Το συγκεκριμένο Free Voucher σας προσφέρει μια ΔΩΡΕΑΝ ωριαία συνεδρία συμβουλευτικής, αξίας £100, για εργοδότες από την Ιωάννα Κωνσταντινίδου και την ομάδα της JPLK που εξειδικεύεται σε θέματα εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η ωριαία συνεδρία μπορεί να καλύψει θέματα:
  • που αφορούν στις ανάγκες της επιχείρησης σε ζητήματα σχετικά με το απασχολούμενο προσωπικό
  • τη γενικότερη ανάγκη για στρατηγική, αλλαγή ή πολιτικές και διαδικασίες (policies and procedures)
  • προσλήψεις (recruitment)
  • συμβάσεις εργασίας (employment contracts)
  • αξιολογήσεις προσωπικού (performance appraisals)
  • εισαγωγή στον IR35 (για εταιρίες με αυτοαπασχολούμενους)
  • διαδικασία απόκτησης άδεια σπόνσορα για εργαζόμενους με βίζα (visa sponsorship)
  • ή οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζει η επιχείρηση που χρήζει νομικών ή οργανωτικών συμβουλών (για παράδειγμα προβλήματα με την απόδοση εργαζομένων, συγκρούσεις μεταξύ στελεχών ή εργαζομένων, ομαδικές απολύσεις ως αποτέλεσμα μείωσης εργασιών (redundancies), συμφωνίες διακανονισμού (settlement agreements), διαδικασίες και ακροάσεις για πειθαρχικά παραπτώματα ή επίσημα παράπονα (disciplinaries and grievances).
 • Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την JPLK με τους παρακάτω τρόπους: