Λήγει σε:
  • Το συγκεκριμένο Free Voucher σας προσφέρει:
  • Έκπτωση 20% για μεταφορά ολόκληρης Οικοσκευής Door to Door, από όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας προς όλες τις μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, από την «New Lines Travel».
  • H μεταφορά αφορά οικιακό εξοπλισμό και κούτες μεγέθους 45 Χ 30 Χ 22 (τύπου Νουνού) και ανεξαρτήτου βάρους.
  • Η μεταφορά της Οικοσκευής αφορά όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Επικοινωνείτε με την New Lines Travel στα τηλέφωνα (+44) 7518910363 ή (+30) 210 5228032 ή (+30) 6980 866976 για να ενημερωθείτε τόσο για το τελικό κόστος της μεταφοράς –έπειτα από την έκπτωση του Free Voucher- καθώς και για τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη μεταφορά της οικοσκευής σας.
  • Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας θα πρέπει αρχικά να αναφέρετε ότι είσαστε κάτοχος του συγκεκριμένου Free Voucher καθώς και το ονοματεπώνυμο σας όπως αναφέρεται στο Free Voucher.