Λήγει σε:
  • Το συγκεκριμένο Free Voucher σας προσφέρει έκπτωση 16% σε υπηρεσίες συγγραφής βιογραφικού (CV writing services).
  • Συγκεκριμένα η υπηρεσία περιλαμβάνει:
    • Επικοινωνία με τον πελάτη για συλλογή επαγγελματικών στοιχείων μέσω Skype / Zoom platforms
    • Συγγραφή ενός βιογραφικού ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και του ρόλου σύμφωνα με τα UK standards και ATS Software
    • Επιβεβαίωση και 3 extra διορθώσεις, εάν το επιθυμεί ο πελάτης
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επαγγελματία με τους παρακάτω τρόπους: