Λήγει σε:
 • Το συγκεκριμένο Free Voucher σας προσφέρει:
  Έκπτωση 25% για Αποσυναρμολόγηση ή και Συναρμολόγηση:
  – Οικοσκευής
  – ή εξοπλισμού Γραφείων
  – ή εξοπλισμού Καταστημάτων
  – ή Αντικειμένων
  εντός του Λονδίνου και της Αγγλίας από τους εξειδικευμένους συνεργάτες της «Direct Professional Removals».
 • Η Αποσυναρμολόγηση ή η Συναρμολόγηση αφορά όλες τις περιοχές του Λονδίνου και της Αγγλίας.
 • Το ανθρώπινο δυναμικό της Direct Professional Removals μιλά Ελληνικά.
 • Επικοινωνείτε με την Direct Professional Removals στα τηλέφωνα 020 71172543 ή 074 90771785 για να ενημερωθείτε για το τελικό κόστος της αποσυναρμολόγησης ή της συναρμολόγησης των πραγμάτων σας–έπειτα από την έκπτωση του Free Voucher- καθώς και για τις απαιτούμενες διαδικασίες.
 • Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας θα πρέπει αρχικά να αναφέρετε ότι είσαστε κάτοχος του συγκεκριμένου Free Voucher καθώς και το ονοματεπώνυμο σας όπως αναφέρεται στο Free Voucher.